03/12/2017
Łódź, Dom Literatury w Łodzi Łódź, ul. Fr
Koncert z programem "Schulz" na XI Festiwalu Puls Literatury
 


17/12/2017
Wrocław, Impart, ul. Mazowiecka 17
Retrospektywny koncert z udziałem gości z okazji X-lecia działalności zespoł